Skip to main content

YKB Utbildning

Våra utbildningar

Yrkeskompetens (YKB)

Kirres Maskin tillhandahåller fortutbildningskurser i YKB för yrkeschaufförer och företag. Vi tar bokningar av grupper om 5-15 st per gång. Vi sprider ut kurserna under en längre tidsperiod och bearbetar en eller två av delkurserna per år. Vi erbjuder helgkurser.

Kontakta Ingela Karlsson för information och bokning, eller boka direkt online här på hemsidan.

Information och bokning:
Ingela Karlsson
Administration
Mobil: 070-970 77 35
Email: ingela@kirres.se

YKB-utbildningen har 5 delkurser

 • Delkurs 1 Sparsam körning
 • Delkurs 2 Godstransporter
 • Delkurs 3 Lagar och regler
 • Delkurs 4 Ergonomi och hälsa
 • Delkurs 5 Säkerhet och kundfokus
Mer info och anmälan

Yrkeskompetensbevis

Att utföra person- och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset. Kraven tillämpas sedan den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Kraven på yrkesförarkompetens infördes samtidigt i 30 EES länder, i EU:s 27 medlemsstater samt Norge, Island och Liechtenstein.

Det finns dock vissa undantag. Lagen gäller inte fordon:

 1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
 2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller Polisen,
 3. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,
 4. som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet,
 5. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
 6. som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag,
 7. som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk,
 8. som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning

Kursanmälan företag

Anmälningsformulär

Klicka i de alternativ du vill gå.

Såhär anmäler du ditt företag:

Fyll i onlineformuläret för att anmäla dig till någon av våra YKB-kurser. Vi kontaktar sedan dig för mer information och kursstarter.

Var noga med att fylla i de obligatoriska fälten. Formuläret kan ej skickas utan att dessa är ifyllda. Kontakta oss för frågor enligt information ovan på denna sida.

Är du ett företag som vill göra en anmälan, klicka ovan på fliken ”Kursanmälan privatperson”.

Kursanmälan privatperson

Anmälningsformulär

Klicka i de alternativ du vill gå.

Så här anmäler du dig:

Fyll i onlineformuläret för att anmäla dig till någon av våra YKB-kurser. Vi kontaktar sedan dig för mer information och kursstarter.

Var noga med att fylla i de obligatoriska fälten. Formuläret kan ej skickas utan att dessa är ifyllda. Kontakta oss för frågor enligt information ovan på denna sida.

Är du ett företag som vill göra en anmälan, klicka ovan på fliken ”Kursanmälan företag”.

Close Menu

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com